Här är några exempel på faktorer som kan vara bra att ha i åtanke, både när man väljer mellan olika bilpooler och när man försöker avgöra om man över huvud taget vill gå med i en bilpool.

Hur smidigt är det för mig att använda denna bilpool?

Läge

Hur pass krångligt och tidskrävande är det för mig att ta mig till och från bilpoolens depå?

Vad man kan tänka sig att acceptera beror givetvis på flera faktorer. Till exempel har den som tänker använda bilpoolsbilen för storhandling en gång i veckan förmodligen andra krav än den som bara vill använda bilpoolsbilen för bilsemestrar.

Administration

Hur krångligt är det att boka, betala, checka ut och lämna tillbaka bilen?

Vad är jag skyldig att göra innan bilen återlämnas, vad gäller sådant som städning, tankning, med mera?

Kooperativ

Till skillnad från bilpooler som är renodlade företag brukar kooperativ kräva att medlemmarna på olika vis bidrar med sin arbetskraft. Du kan till exempel vara skyldig att dyka upp på gemensamma städdagar och liknande.

Bilflottan

Här är några exempel på punkter rörande bilflottan som kan vara bra att tänka på när man väljer bilpool:

 • Har bilpoolen tillräckligt många bilar för att täcka nuvarande medlemmars behov, eller är det redan idag hård konkurrens om bilarna? Måste man boka långt i förväg för att få tag på en bil? Hur viktigt är det för mig att kunna vara spontan och inte behöva boka resor långt i förväg?Man kan behöva kontakta några medlemmar för att få veta hur det verkligen ligger till på den här punkten, eftersom den som driver en bilpool kan vara angelägen om att få in så mycket medlemsavgifter som möjligt och därför vilja rekrytera nya medlemmar trots att det redan finns för få bilar i bilpoolen i förhållande till medlemmarnas behov.I välskötta bilpooler brukar det uppstå en naturligt balans, eftersom ökat medlemsantal innebär att bilpoolen kan köpa in ännu flera bilar – förutsatt att det finns plats för detta i depån.
 • Vilka bilar finns det att välja mellan och hur pass bra uppfyller de mina behov? Finns de bara en sorts bil eller flera olika? Hur skiljer sig kostnaden mellan de olika bilarna?När man använder en bilpoolsbil för att storhandla i livsmedelsbutiken ensam varje fredag har man andra behov än när man vill packa in hela familjen + fem skidutrustningar och bila upp till fjällen.
 • Är bilarna välskötta?
 • Finns det elbilar eller miljöbilar i bilpoolen?
 • Hur drivmedelssnåla är bilarna?
 • Vilka säkerhetsklassningar når bilarna upp till?
 • Finns det extrautrustning att tillgå, till exempel barnstolar och takräcke?
 • Är bilarna utrustade med luftkonditionering?
 • Körs bilarna med dubbdäck eller odubbade vinterdäck under vintersäsongen? Passar detta med mina preferenser? Har bilpoolen någon regel om när bytet till vinterdäck sker? (Bor man där risken för vinterväglag är hög redan innan det datum då vinterdäck blir obligatoriska vill man helst inte använda en bilpool som väntar till sista dagen med att få på vinterdäcken.)

Fasta och rörliga kostnader

Det är viktigt att ta hela kostnadsbilden i beaktande, både när man jämför olika bilpooler och när man jämför med vad det skulle kosta att ha egen bil, använda lokaltrafik, åka taxi, etc.

De flesta bilpooler fungerar så att man betalar både fasta och rörliga avgifter. Med fastna avgifter avses till exempel en månadsavgift som man betalar varje månad oavsett om man använder någon bil eller ej den månaden. Vissa bilpooler tar också ut en fast administrationsavgift (engångsavgift) när man blir medlem.

De rörliga kostnaderna brukar bestå av både timavgift och kilometeravgift. Du betalar alltså både för antalet timmar du har bilen och för antalet kilometer den rullar under dessa timmar. Hos vissa bilpooler finns specialerbjudanden som till exempel gör att timpriset för att använda bilen en hel helg blir mycket lägre än det normala timpris som gäller på vardagarna.

Särskilda avgifter kan tas ut för extrautrustning, till exempel barnstolar och takboxar.

Det är viktigt att göra en kostnadsberäkning som tar hänsyn till hur just du planerar att använda bilpoolen. För den som planerar att köra många mil kan en låg kilometeravgift vara viktigare än den fasta månadsavgiften, och så vidare.

Rykte

 • Har bilpoolen ett bra rykte?
 • Är bilpoolen nyöppnad eller väletablerad? En nyöppnad bilpool har inte haft tid på sig att bygga upp vare sig ett bra eller dåligt rykte.
 • Vem står bakom bilpoolen? Är det seriösa företag / organisationer?
 • Har det skett något ägarbyte nyligen? En bilpool som haft ett gott rykte i många år kan snabbt gå utför om den hamnar i klorna på en oseriös ägare. På samma sätt kan en ny seriös ägare göra under för en dåligt skött bilpool, och göra att ett dåligt rykte som är kopplat till den gamla ägaren blir mindre viktigt.
  Upprepade konkurser och ägarbyten är förstås en varningssignal om att det kanske rör sig om skenägarbyten.