Day trading innebär att du inte håller några positioner öppna över natt. De positioner du öppnar under en handelsdag ska alltså stängas innan handelsdagen är över.

Day traders inriktar sig vanligen på att tjäna pengar på förhållandevis små kursförändringar. För att det ändå ska bli en stor (ackumulerad) vinst är det vanligt att öppna väldigt många positioner under dagen, eller använda hävstänger för att få ihop tillräckligt med pengar för att öppna stora positioner.

day trading online

Vilka tillgångar är lämpliga för daytrading?

Daytrading associeras huvudsakligen med valutamarknaden och aktiemarknaden, med förekommer också för många andra tillgångar. Det viktigaste är inte exakt vilket tillgångsslag man väljer, utan att man väljer en tillgång där handeln karaktäriseras av hög likviditet och hög volym. Dels brukar sådana tillgångar ha prisrörelser som passar för daytrading, dels ökar en chansen att lyckas öppna och stänga positioner exakt när man vill och inte drabbas av några förseningar.

På senare år har det blivit vanligt att day traders köper produkter såsom Contracts of Difference (CFD) istället för att köpa tillgångar som aktier, valuta, etcetera. Med hjälp av till exempel CFD:er kan man skaffa sig exponering mot underliggande tillgångar som aktier, valuta, kryptovaluta, optioner, råvaror, osv utan att faktiskt äga någon av tillgångarna. Det finns produkter som är skapade för att passa extra bra för daytrading och där man till exempel är garanterad att kunna stänga positionen när man vill eftersom det inte rör sig om en faktisk tillgång som ska säljas på den öppna marknaden.

Daytrading.com är en bra webbsida om du vill lära dig mer om day trading.

Vad är teknisk analys?

Traders som ägnar sig åt teknisk analys studerar historisk marknadsdata (huvudsakligen pris och volym) för att försöka hitta mönster och med hjälp av dessa lyckas förutspå hur marknaden ska bete sig framöver. För att göra det enklare att se mönster brukar datan visas upp i form av diagram och liknande.

Att använda sig av teknisk analys är mycket vanligt bland daytraders. Till exempel är det vanligt att daytraders använder sig av teknisk analys för att genomföra så kallad range trading. Range är det engelska order för intervall, och en tillgång sägs ha en range om den under en period svänger i pris fram och tillbaka inom två punkter. Priset rör sig alltså, men har en nedre gräns det inte sjunker under (”support”) och en övre gräns det inte går över (”resistance”). Range traders identifierar tillgångar som hamnat i en sådant intervall och exploaterar dessa svängningar. De brukar också försöka hitta tecken på att priset är på väg att bryta sig ur intervallet, antingen genom att falla ned under supportgränsen eller skjuta upp över motstångsgränsen, eftersom detta också innebär möjligheter att göra vinst.

Vad är scalping?

Scalping är en typ av daytrading där handlaren öppnar ett stort antal positioner och mycket snabbt stänger dem igen, vanligen inom några sekunder eller minuter.

En scalper gör bara en pytteliten vinst på varje vinstgivande affär, men eftersom scalpern öppnar så många positioner kan det bli stora vinstbelopp totalt.

Scalpers kan tjäna goda pengar på förhållandevis stillastående marknader där priset bara gör ytterst små rörelser upp och ned – marknader som många andra daytraders undviker.

daytrading

Daytrading och hävstänger

Det är mycket vanligt att daytraders använder sig av hävstänger.

Om du använder dig av en hävstång innebär det att du genomför en affär som delvis finansieras genom ett lån från din mäklare. Du riskerar alltså pengar du lånat, och du måste betala tillbaka dem oavsett hur det går med affären.

Att använda sig av hävstång innebär en särskild typ av risk. Det finns gott om nätmäklare som låter dig låna mycket mer pengar än vad du har totalt i ditt handelskonto, vilket i sin tur gör det möjligt att förlora pengar du aldrig haft.

Exempel: Du har 10 000 kronor i ditt aktiekonto, och lånar 90 000 kronor för att riskera 100 000 kronor. Marknaden svänger helt annorlunda än förväntat och du är snart nödgad att sälja dina aktier för 70 000 kronor. Nu är du skyldig mäklaren mellanskillnaden, det vill säga 20 000 kronor, och måste göra en insättning till ditt handelkonto för att betala tillbaka.

Att använda sig att hävstänger är lockande för daytraders eftersom det gör det möjligt att göra rejäla vinster trots att man bara har ett litet eget kapital och trots att priset inte förändras mycket under handelsdagen.

Exempel:

Du har 5 000 kronor i ditt handelskonto. Du köper 100 aktier för 50 kr styck och säljer dem för 55 kronor styck. Du riskerade 5 000 kronor och vinsten blev 500 kronor.

Du har 5 000 kronor i ditt handelskonto. Du lånar 45 000 kronor (hävstång). Du köper 1 000 aktier för 50 kr styck och säljer dem för 55 kronor styck. Du riskerade 50 000 kronor och vinsten blev 5 000 kronor.

Med hjälp av hävstången blev alltså din vinst 5 000 kronor istället för bara 500 kronor. Det är inte svårt att förstå varför hävstänger är lockande för daytraders.