Att äga och använda en bil kostar ofta stora pengar och kan lätt bli ett av hushållets största utgiftsposter efter boende och mat. Många hisnar när de tittar på vad det skulle kosta att vara medlem i en bilpool, eftersom de stirrar sig blinda på timpris och kilometeravgift och tänker så dyrt är det verkligen inte köpa bensin för en fyratimmarstur till IKEA. För att jämförelsen ska bli rättvisande gäller det dock att jämföra kostnaden för bilpool med alla de kostnader som är förenade med att äga en egen bil och använda den. Det är först då man kan fatta ett välgrundat beslut om vilken lösning som är bäst för hushållet, baserat på hushållets specifika behov och önskemål.

Att köpa bil

När man ska köpa bil har man i princip två alternativ: betala den kontant med hopsparade medel eller låna pengar för att finansiera hela eller delar av köpet.

Som köpare gäller det att ha ögonen med sig och välja bil med omsorg så att man inte blir pålurad en bil som skapar mer problem än vad den löser. Tag gärna hjälp av en oberoende besiktningsman – det kan det vara väl värt om man funderar på att lägga rejält med pengar på en begagnad bil och själv inte har det kunnande som krävs för att avgöra bilens skick och marknadsvärde. Bilförsäljare har enligt lag vissa skyldigheter gentemot köparen, men att ha rätt och att faktiskt rätt är två helt olika saker och det är inte kul att behöva lägga tid, pengar och energi på att driva jobbiga rättsprocesser.

Att köpa en fabriksny bil är säkrare, men innebär också att man drabbas av en enorm värdeminskning på det man köpt så snart man kör ut den från bilhandlaren.

Billån

I Sverige är det vanligt att finansiera bilköp med hjälp av ett billån – ett lån där själva bilen står som säkerhet för lånet. Många bilhandlare samarbetar med någon viss långivare och gör det enkelt att ordna billånet via dem i samband med köpet. Innan man tackar ja till ett billån är det bra att kontrollera vilka övriga lösningar som står till buds, för det är inte säkert att det är den lösning som bilhandlaren rekommenderar som är den bästa i just din situation.

Ibland kan det till exempel vara mer förmånligt att ta ett lån som inte har bilen som säkerhet. Till exempel har många fackföreningar samarbeten med långivare som gör att medlemmarna kan beviljas blancolån (lån utan säkerhet) med bra villkor. Detta kan också vara ett bra alternativ om det är svårt att få ett billån för den bil du vill köpa, till exempel för att den inte är tillräckligt ny.

Värt att tänka på är också att man ibland kan behöva en kombination av två eller flera lån för att kunna genomföra köpet. Billån med bilen som säkerhet brukar inte beviljas för mer än 80% av bilens marknadsvärde, vilket innebär att du behöver skaffa fram 20% av pengarna på annat vis. Har man inte tillräckligt mycket pengar sparade – eller en tillräckligt värdefull bil att använda som inbytesbil – kan ett blancolån hos en annan långivare vara lösningen.

Inbytesbil

Många bilhandlare låter dig använda din gamla bil som delbetalning för den bil du önskar köpa istället. Ibland kan man göra en riktigt bra affär eftersom bilhandlare är så angelägen om att få sälja en bil till dig. Det finns dock inte några garantier här, så man bör alltid göra en egen undersökning innan man skriver på något. Det förekommer att bilhandlare undervärderar de bilar de erbjuds som inbytesbilar. Detta eftersom de vet med sig att så många bilköpare inte vill göra sig omaket att sälja bilen privat – de föredrar att ordna allt i en enda smidig affär där de lämnar in sin gamla bil och kör därifrån i den nya.

Privatleasing

Leasing var länge något som starkt förknippades med företag, som av bland annat skatte- och bokföringsskäl föredrog att leasa (långtidshyra) vissa produkter för sin verksamhet, till exempel fordon och kontorsmaskiner.

Nu för tiden har dock leasing börjar bli ganska vanligt även bland privatpersoner, bland annat i form av privatleasing. Ett leasingavtal är ett slags hyresavtal. För privatleasing av en bil är det vanligt att leasingavtalet löper över 3 år och du betalar en månatlig leasingavgift under denna period. När leasingperioden är över är du skyldig att lämna tillbaka bilen.

När man jämför kostnaden för att leasa en bil istället för att köpa en bil är det viktigt att ta med samtliga kostnader för att få en rättvisande bild. Man bör också ta hänsyn till vilket marknadsvärde bilen kan förväntas ha när den beräknade perioden är över. Tänk också på att exakt vad som ingår i leasingavtalet varierar mellan de olika leasingföretagen.

Här är några exempel på punkter som är viktiga att kontrollera:

  • Vilken försäkring ingår och vilka villkor gäller för den?
  • Vilken service ingår och vilka villkor gäller för den?
  • Vad menas med normalt slitage?
  • Finns det möjlighet för dig att byta från en leasingbil till en annan under leasingperioden, om du till exempel inser att du behöver en större bil eller mer bensinsnål bil?
  • Vad kostar det att säga upp leasingavtalet i förväg, om du till exempel vill flytta utomlands eller inte har råd att fortsätta leasa bilen?

Köpa loss bilen efter leasingperioden

Det är vanligt att företag som erbjuder privatleasing av bilar ger dig möjlighet att köpa loss leasingbilen när leasingperioden är över.