Vad som egentligen är bäst för miljön när det gäller bilar och bilkörning är något som kan diskuteras i evigheter. Vad är till exempel bäst – att lägga resurser på nyproduktion av miljöbilar eller att vi tar god hand om de äldre bilar som redan existerar? Är en elbil miljövänlig även om elektriciteten kommer från kolkraftverk?

I den här artikeln kommer vi dock inte att ägna oss åt några djupare diskussioner utan bara ta en titt på hur svenska skatteverkets definitioner ser ut.

Tänk på att lagar, förordningar och tillämpningen av regelverket kan ändras snabbt, så det är alltid en god idé att kontrollera direkt med Skatteverket om vad som gäller innan man fattar något beslut. Informationen i den här artikeln kan bli gammal över en natt.

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar

För att uppmuntra köp av miljöbilar finns det särskilda skatteregler för dessa, regler som i viss mån är tänkta att kompensera för det faktum att miljöbilar ofta är dyrare inköp än andra bilar. Man vill helt enkelt inte att arbetsgivare och arbetstagare ska straffas med ett högt förmånsvärde när valet faller på en miljöbil.

Nedsättning av förmånsvärde görs för följande miljöbilar:

  • El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 16 000 kronor för inkomstår 2012-2016 och max 10 000 kronor från och med inkomstår 2017. Detta gäller endast om bilen har ett nybilspris som är högre än närmast jämförbara bil.
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Vilka bilar som är miljöbilar och vilka bilar som är närmast jämförbara med miljöbilarna framgår av en tabell som du hittar i Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån.

Ovanstående regler gäller till och med inkomståret 2020. För inkomståret 2011 och tidigare gällde andra regler. Alla regler, både de aktuella och de gamla, hittar du hos Skatteverket.se. Där finns även Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån.

Förmånsbeskattning av elbilsladdning

Om du får ladda din elbil gratis hos arbetsgivaren är detta en skattepliktig förmån (fritt drivmedel) och ska värderas till marknadsvärdet, det vill säga arbetsgivaren faktiska kostnad inklusive moms.

Värderingen av förmån av fritt drivmedel i form av el får göras utifrån dels uppskattad åtgång av el per mil, dels marknadsvärdet för elen (t.ex. priset per kilowattimme).

Hur stor förmånsbeloppet blir beror på om du laddar din egna bil eller din förmånsbil.

  • När du laddar din egen bil beräknas förmånen till ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på förmånen.
  • När du laddar din förmånsbil beräknas förmånen till ett belopp som motsvarar marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Ett marknadsvärde på 100 kronor ger alltså ett förmånsbelopp på 120 kronor.