Tänk på att villkoren varierar mellan olika bilpooler. Kontrollera därför alltid vad som gäller hos just den bilpool du är intresserad av.

Vem sköter om bilarna?

Det är bilpoolen som sköter om bilarna och ser till att till exempel tvätt, underhåll och reparationer genomförs. Bilpooler brukar generellt sett ha tämligen nya bilar som är enkla att hålla i gott skick och som inte kräver omfattande underhållsarbete eller reparationer.

Hos vinstdrivande bilpooler är det anställda som tar hand om bilarna, och som vid behov ser till att bilarna till exempel tas till en bilverkstad för inspektion eller reparation. I kooperativa bilpooler måste man som medlem vanligen ta ett större ansvar, och man kan till exempel vara skyldig att ägna ett visst antal timmar varje månad åt att hjälpa till med bilpoolens arbetsuppgifter, till exempel biltvätt, städning, däckbyte, administration, köra bilar till besiktningen, osv.

Vad är ett kooperativ?

Ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan där medlemmarna både äger och driver verksamheten. Varje medlem har en röst. Vinst är ett medel, inte ett mål, och kooperativets syfte är istället medlemsnytta. För att gå med i ett kooperativ krävs vanligen att man gör en kapitalsatsning; pengar som man sedan får tillbaka om man väljer att lämna kooperativet.

Genom att ansluta sig till en kooperativ bilpool får man åtminstone i teorin ett större inflytande över verksamheten (jämfört med en vinstdrivande bilpool) eftersom man har rösträtt, men det brukar också vara mer krävande eftersom bilpoolskooperativ ofta kräver att medlemmarna bidrar med arbetskraft.

Det finns inte någon garanti för att man får tillbaka sin insats när man lämnar bilpoolen. Om kooperativet har hamnat på obestånd kan det vara omöjligt för kooperativet att betala tillbaka insatserna till medlemmarna eftersom det inte finns tillräckligt med tillgångar för det i verksamheten.

Får någon annan än en medlem/kund köra bilen?

Reglerna för vem som får köra bilen varierar mellan de olika bilpoolerna, så detta är viktigt att ta reda på innan du hämtar ut bilen från bilpoolen.

Hos många bilpooler är det tillåtet att låta någon annan än den som kvitterade ut bilen köra, men endast om den som kvitterade ut bilen åker med. Det kan också vara så att alla medlemmar av hushållet som är registrerade hos bilpoolen får köra bilen på egen hand, oavsett vem i hushållet som kvitterade ut den.

Hur bokar man?

Idag är det absolut vanligast att bilar bokas online, antingen via datorn eller via en mobiltelefonapp. Vissa bilpooler erbjuder fortfarande telefonbokning.

Hur hämtar jag ut bilen?

Bilpooler brukar ha elektroniska nycklar som styrs så att endast den som har bokat bilen kan hämta ut den.

Hur många bilar finns det i förhållande till antalet användare?

Detta varierar mellan de olika bilpoolerna och är bra att kontrollera innan man väljer bilpool. Ett vanligt riktmärke är en bil per tio användare, men vad som är optimalt beror på vilken profil bilpoolen har. Om man inriktar sig på användare som ofta behöver använda bilarna krävs det fler bilar än om man har en bilpool där användarna huvudsakligen hämtar ut bilar för enstaka resor som de inte kan lösa på annat vis.

Hur prisbilden ser ut kan ofta ge en indikation om vilken inriktning bilpoolen har. En bilpool med en låg månatlig avgift och höga priser per timme och kilometer passar bäst för användare som sällan behöver bil. En bilpool med hög månatlig avgift och låga priser per timme och kilometer är mer passande för användare som ofta begagnar sig av bilpoolsbilarna.

Finns det alltid lediga bilar?

Nej, du kan inte vara säker på att det finns en ledig bil när du vill ha den – särskilt inte om du vill ha någon av de ovanligare bilmodellerna i bilpoolsflottan. Är det viktigt att du har tillgång till en viss bil vid en viss tidpunkt är det bra att vara ute i god tid med bokningen.

Hör gärna efter med den aktuella bilpoolen om vilka tider som tenderar att vara populärast bland användarna. Det kan till exempel vara så att stora kombibilar tenderar att bokas upp lång i förväg för helgerna när många användare vill ta bilen till möbelvaruhusen och ha gott om plats för att frakta hem platta paket. Det kan också krävas extra framförhållning inför storhelger när många är sugna på att åka på bilutflykter eller hälsa på nära och kära på annan ort.

Var tankar jag?

Vissa bilpooler har avtal med en eller flera bensinmackskedjor som gör att man får extra billigt drivmedel om man tankar där. Hos vissa bilpooler förses du med ett kort som ska användas för att få rabatten när du tankar.

Det finns bilpooler som erbjuder elbilar och hybridbilar. De brukar laddas medan de står i depån. Ska man ut på en längre resa är det viktigt att kolla upp hur och var man kan ladda dem.

Får jag åka på bilsemester?

Hos de flesta bilpooler är det tillåtet att boka bilen under en längre period för att åka på bilsemester, och det kan till och med finnas specialerbjudanden som gör det mindre kostsamt – det kan till exempel gå att boka en hel helg, eller långhelg eller semestervecka istället för att betala för varje enskild timme.

Under industrisemester kan det finnas särskilda begränsningar för hur många veckor man får boka bilen. Detta gäller särskilt hos vissa kooperativ där en väldigt stor del av medlemmarna vill använda bilarna just under industrisemestern, och man av rättviseskäl vill säkerställa att så många som möjligt får möjlighet att göra detta. Hos vinstdrivande bilpooler är det vanligare att man kör på principen ”först till kvarn” och låter den som hinner först boka bilen för hela industrisemestern om så önskas.

Om du vill ta bilen utomlands under din semester, kontrollera alltid med bilpoolen i förväg vad som gäller.

Hyrbil

För att möta efterfrågan på bilar i semestertider förekommer det att bilpooler ingår avtal med hyrbilsföretag som gör att bilpoolsmedlemmar får en rejäl rabatt på hyrbilspriset. Hyrbilsföretag har ofta en överkapacitet under semestern eftersom det sker färre tjänsteresor då.