Billån med bilen som säkerhet

Att finansiera sitt bilköp med hjälp av ett lån där bilen används som säkerhet för lånet är väldigt vanligt i Sverige, särskilt när det gäller någorlunda nya bilar som säljs via bilhandlare.

Om du inte sköter återbetalningsplanen för lånet har långivaren rätt att återta bilen. Innan du accepterar ett billån är det viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller för detta. Om bilen blir återtagen, försvinner hela din skuld automatiskt? Eller kan du hamna i en situation där bilen har återtagits men du ändå måste fortsätta betala av på skulden?

Det är vanligt att bilhandlare samarbetar med en eller flera långivare för att kunna erbjuda bilköparna billån. Detta är en smidigt lösning eftersom man ansöker om lånet direkt hos bilhandlaren, men man bör vara en vaksam konsument och ta en titt på andra lösningar innan man skriver på något. Det är inte alls säkert att det lån som bilhandlaren rekommenderar är det som är bäst för just dig.

När man lånar pengar med bilen som säkerhet brukar gränsen för lånets storlek gå vid 80% av bilens marknadsvärde. Du behöver alltså ordna 20% av pengarna på annat vis, till exempel med hjälp av inbytesbil och/eller sparade pengar. Det kan också gå att ta ett separat lån, utan bilen som säkerhet, för att få fram dessa pengar.

Att använda något annat än bilen som säkerhet för lånet

Det kan finnas situationer där man inte vill eller kan använda bilen som säkerhet för lånet, till exempel för att bilen är en äldre bil och de billåneinstitut som finns tillgängliga bara vill ha tillräckligt nya bilar som säkerhet. I detta läge kan man antingen ansöka om ett lån utan säkerhet eller ställa något annat än bilen som säkerhet för lånet. Om du till exempel har ett bolån kan det fungera att vända dig till bolåneinstitutet för att höja lånet på din bostad så att du kan köpa bilen. Detta godkänns förstås bara om det finns en tillräckligt stor skillnad mellan storleken på din befintliga skuld och bostadens värdering, och bolåneinstitutet i övrigt anser att du kvalificerar dig för ett ökat lån.

Låna pengar utan säkerhet

Det finns gott om långivare i Sverige som erbjuder lån utan säkerhet, så kallade blancolån. Man brukar få betala lite högre ränta än för lån med säkerhet, och det är också vanligt med kortare återbetalningstid och lägre maxlånebelopp.

Ibland kan det även vara värt att se om man kan få ett billigare lån i ett annat nordiskt (eller utomnordiskt land).  I de flesta fall kommer du hitta det bästa lånen i Sverige men i vissa fall har en bil ett högre andrahandsvärde i ett annat land vilket gör den till en bättre säkerhet för långivaren.  Detta kan ge dig ett billigare lån.  Ett exempel på detta är att marknaden för elbilar är större i Norge. Detta innebär att du ibland kan hitta ett billigare lån för att köpa en elbil i Norge.

Kontrollera alltid villkoren noga, för det finns aktörer som tar ut en skyhög effektiv ränta för lån utan säkerhet. Sådana aktörer inriktar sig ofta på klienter som har svårt att beviljas lån med bättre villkor, till exempel för att de har betalningsanmärkningar, hög skuldsättningsgrad, väldigt låg inkomst eller saknar tillsvidareanställning (”fast anställning”).

En bra start för den som behöver ett blancolån för att köpa bil är att kontakta de väletablerade bankerna och se vad de har att erbjuda. Är man medlem i någon organisation, till exempel ett fackförbund, bör man också kontrollera om den samarbetar med någon långivare som erbjuder medlemslån utan säkerhet.

Om man har välordnad ekonomi är det ofta möjligt att beviljas ett blancolån med längre avbetalningstid än vad man skulle få om man istället valde ett lån där bilen står som säkerhet. Detta eftersom den långivare som har bilen som säkerhet vill försäkra sig om att bilens marknadsvärde inte hinner sjunka under skuldens storlek. För ett blancolån finns inte denna begränsning, vilket gör att man ofta kan välja en längre avbetalningstid och på så vid få ned storleken på den månatliga inbetalningen.