Elfordon har blivit alltmer populära som ett sätt att bekämpa avgasproblem och minska utsläppen av växthusgaser. Ibland kallas de även för gröna fordon, men denna kategori är lite större än bara eldrivna fordon eftersom till exempel en vanlig trampcykel också ett grönt fordon.

I den här artiklen kommer vi att fokusera på eldrivna fordon; sådana som innehåller ett uppladdningsbart batteri och därför kan laddas gång på gång med elektrisk ström.

elbil

Bakgrund och mljöpåverkan

Eldrivna fordon existerade redan på 1800-talet, men det var de petroleumdrivna som slog igenom på bred front under 1900-talet och det var egentligen inte förrän efter millenieskiftet som sektorn för eldrivna fordon, inklusive eldrivna personbilar, började växa till sig nämnvärt.

Utvecklingen elfordon under 2000-talet har framförallt drivits av behovet att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn samt utsläppen av förorenande avgaser där fordonen används. Traditionella fordon som använder fossila bränslen bidrar avsevärt till luftföroreningar och användandet av fossila bränslen ökar mängden växthusgaser i atmosfären vilket påverkar klimatet.

Elfordon erbjuder ett alternativ, men exakt hur miljövänligt det blir beror mycket på hur elektriciteten genereras. Om den till exempel kommer från ett oljekraftverk som bränner fossila bränslen sker det utsläpp av växthusgaser där istället för när man kör bilen.

Tekniken bakom elbilar och andra elfordon

Elfordon drivs av elektriska motorer som använder sig av elektriskt energi lagrad i batterier. Dessa batterier laddas huvudsakligen via ett eluttag, men laddning kan också ske genom regenerativ bromsning; en process där energi återvinns när fordonet bromsar.

Nyckelkomponenter i ett elfordon inkluderar:

 • Elmotor: Omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi.
 • Batteri: Lagrar elektricitet.
 • Reglerare: Styr energiflödet från batteriet till motorn.

Batteriet

Batteriet som används i dagens elbilar är ett så kallat litiumjonbatteri. Batteriets lagarade energi utvinns genom att litiumjoner rör sig mellan elektronderna i batteriet.

Den nominella spänningen i ett litiumjonbatteri är högre än i till exempel ett NiHM-batteri, och energitätheten är också högre.

Det vi i vardagen tänker på som ett enda batteri i elbilen är egentligen massor av små batterier som är seriekopplade. Att seriekoppla många battericeller är nödvändigt för att spänningen ska bli tillräckligt hög.

Fördelar med eldrivna fordon

 1. Miljövänliga: Inga utsläpp under drift, vilket bidrar till renare luft. I starkt traffikerade områden kan skillnaden bli mycket påtaglig. Om elen dessutom kommer från icke-fossila alternativ kan man också minska utsläppen av växthusgaser.
 2. Eventuellt lägre driftkostnader: Beroende på var man laddar sin elbil kan elen vara billigare än att köpa bensin eller diesel. Vissa hushåll använder till exempel el från egna solceller.
 3. Mindre underhåll: Färre rörliga delar än i förbränningsmotorer.
 4. Skatteförmåner och andra subventioner: Många länder erbjuder incitament för att köpa elektriska fordon.
 5. Energisäkerhet: Minskar beroendet av fossila bränslen.

Exempel på utmaningar

 • Räckviddsångest: Oro för batteriets räckvidd på en laddning. Det finns än så länge betydligt färre laddstolpar i Sverige än vad det finns besinmackar längs vägarna.
 • Laddningsinfrastruktur: Behov av fler laddningsstationer så att man kan snabbladda batteriet vid behov.
 • Högre inköpspris: Även om priset på elektriska fordon har minskat är de fortfarande dyrare i inköp än konventionella fordon. Det finns just nu inte heller någon stor bilpark av äldre elfordon att köpa för den som vill hålla priset nere genom att köpa begagnat.
 • Batteriproduktion och återvinning: Miljöpåverkan och bristande hållbarhet i batteriproduktionen, och oklarheter kring hur batterierna på bästa vis kan återvinnas.

Framtiden för elfordon

Framtiden för elbilar och andra elfordon ser ljus ut, med tekniska framsteg som ökar batterikapacitet och minskar kostnader. Autonoma fordon och förbättrad laddningsteknik förväntas också driva på marknaden. Med regeringars ökande stöd och växande miljömedvetenhet bland konsumenter, kommer elfordon sannolikt att fortsätta växa i popularitet.

Sammanfattning

Elfordon representerar en spännande utveckling inom transportsektorn, erbjuder ett miljövänligt alternativ till traditionella fordon och spelar en viktig roll i kampen mot luftföroreningar och klimatförändringar. Det finns absolut utmaningar att övervinna, men potentialen och fördelarna med dessa fordon erbjuder enorma vilket gör dem till en viktig del av en hållbar framtid.