För ett företag kan en bilpool vara en bra lösning både praktiskt och ekonomiskt, och kan helt eller delvis ersätta de anställdas behov av tjänstebilar, hyrbilar och taxiresor.

Vissa företag sätter upp en egen bilpool för de anställda, medan andra tecknar avtal med någon extern bilpool.

Vissa bilpooler erbjuder en företagslösning där bilkostnaderna redovisas per projekt, vilket gör det enkelt att se vilka transportkostnader varje projekt har haft.

Exempel på fördelar med bilpool

  • För företaget är det ofta billigare med bilpool än att tillhandahålla tjänstebilar eller ersätta anställda som använder sig av egen bil i tjänsten.
  • En bilpool kan minska administrationsarbetet inom företaget, det brukar till exempel gå att minska mängden reseräkningar.
  • Att använda sig av bilpool i tjänsten istället för att ha en tjänstebil som används både i tjänsten och privat kan göra det enklare för den anställde när det gäller frågor som tjänsteförmånsbeskattning.
  • Hos vissa företag måste den anställde ha tillgång till bil under arbetsdagen, till exempel om det uppstår ett behov av att åka ut och inspektera ett projekt eller delta i ett externt möte i en annan del av staden. Traditionellt har detta ofta inneburit att den anställde tagit den egna bilen till jobbet varje dag, för att vara säker på att ha tillgång till bil om det skulle behövas. Med en bilpool tillgänglig får den anställde större frihet att själv välja hur han eller hon ska ta sig till och från jobbet, och det blir möjligt att till exempel promenera eller cykla till arbetsplatsen – något som snabbt brukar ge hälsofördelar vilket gynnar både denne anställde och företaget.

Kostnader

Vilka kostnader som uppstår beror mycket på vilken bilpoolslösning som väljs. Vill företaget sätta upp en egen bilpool blir det stora startkostnader eftersom bilar behöver införskaffas, en depå måste iordningställas, ett administrativt system måste byggas upp, alla bilar behöver försäkras, och så vidare.

Väljer man att istället teckna avtal med en fristående bilpool slipper man startkostnaderna – å andra sidan måste man kontinuerligt betala fasta och rörliga avgifter till bilpoolen och man har inte samma frihet och fullständiga kontroll som med en egen bilpool.

Räkneexempel

Thorsten arbetar huvudsakligen från sitt kontor på företaget XYZ, men gör även en del kundbesök. I snitt gör han fyra kundbesök varje månad, kör 7 mil per besök och brukar vara borta i fyra timmar per gång.

Hyrbil

Thorsten hyr inför varje kundbesök en hyrbil som kostar 550 kronor / dygn inklusive fria mil. Hans drivmedelskostnad för 7 mil är 60 kronor.

Totalkostnad för ett kundbesök: 550 kr + 60 kr = 610 kr.

Om det går att planera så att flera besök kan göras under samma dygn minskar kostnaden per besök rejält, eftersom dygnshyran är en så stor del av kostnaden. Kostnaden för två kundbesök under samma dygn blir (550 kr + 60 kr + 60 kr) / 2 = 335 kr per besök.

Bilpool

Fast månadsavgift: 150 kronor. 150 kr / 4 kundbesök = 37,50 kr per besök

Timavgift: 30 kronor

Kilometeravgift inklusive drivmedel: 25 kr/mil

Totalkostnad för ett kundbesök: 37,50 kr + (30 kr x 4 timmar) + (25 kr x 7 mil) = 332,50 kr.

Sammanfattning

Kan Thorsten lyckas förlägga minst två kundbesök till samma dygn blir det i princip ingen skillnad i kostnad mellan bilpool och hyrbil. Behöver Thorsten däremot ha kundbesöken mer utspridda är det förmånligare med bilpool eftersom han där bara betalar för de timmar han faktiskt har bilen, inte för hela dygn.